بسیج جامعه پزشکی شهرستان فریدن طی اعزامی به مردم روستاهای محروم قوهک و خلج خدمات رایگان ارائه کرد.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است: بسیجیان جامعه پزشکی استان اصفهان اعلان می دارد به تحرکات استکبار جهانی به عنوان بازیگردان نابودگر کرامت انسانی و انسانیت الهی و همچنین عمال و بازیچه های آن در میادین گوناگون اعم از علم، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و امنیت توجه داشته و اجازه عرض اندام به ایشان و بازی خوردگان کوته فکرشان را نخواهد داد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور:
ابوالفضل ابوترابی: رهبر معظم انقلاب با این که خیلی ها مخالف بودند اما تدابیری را اتخاذ کردند و مسائلی را در خشت خام دیدند و امروز آن تدابیر عامل آزادی حلب شد و ایشان دانست که اگر بخواهند با حرف های روشنفکر نماها کشور را رها کنند، امروزه برای مبارزه با داعش باید کف خیابان های اصفهان شهید می دادیم.

آخرین اخبار

عکس

بسیج جامعه پزشکی اصفهان

یکصد و شصتمین جلسه شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان با حضور معاون استاندار و سایر مسئولین برگزار شد. احداث دفتر بسیج جامعه پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و تقدیر از دکتر... ادامه مطلب